Menu

Co to jest?

Z listu św. Jana Pawła II do ludzi młodych: „Światem, w którym żyjemy, wstrząsają rozmaite kryzysy, a wśród nich jednym z najbardziej niebezpiecznych jest zagubienie sensu życia. Wielu współczesnych nam ludzi utraciło prawdziwy sens życia i szuka jego namiastek w niepohamowanym konsumizmie, w narkotykach, w alkoholu lub w erotyzmie. Szukają szczęścia, a znajdują smutek, pustkę w sercu, a nierzadko rozpacz. W takiej sytuacji wielu młodych stawia sobie zasadnicze pytania: jak powinienem przeżyć swoje życie, aby go nie zmarnować? Na jakim fundamencie powinienem je budować, aby było ono naprawdę szczęśliwe? Co mam czynić, aby swojemu życiu nadać sens? Jak mam postępować w trudnych i skomplikowanych sytuacjach życiowych – w rodzinie, w szkole, na uniwersytecie, w pracy, w kręgu przyjaciół? Są to pytania, niekiedy dramatyczne, które dzisiaj z pewnością stawia sobie wielu z was[…]”

Podczas kolejnej edycji Boskiego Festiwalu, który w tym roku odbędzie się w Szczecinie pragniemy poprzez muzykę, konferencje formacyjne, spotkania z ciekawymi osobami i świadectwa ich życia, oraz wspólną modlitwę dać sobie szansę na:

  • Zatrzymanie się nad swoim życiem, aby odszukać Boga, który jest Miłością i Życiem.
  • Doświadczenie osobistego spotkania z Jezusem, aby stawać się Jego świadkiem w swoim środowisku życia.
  • Dojrzewanie w prawdziwej przyjaźni z Królem królów i Jego Matki.
  • Odkrywać piękno daru kobiecości i męskości
  • Doświadczenie mocy Ducha Świętego.
  • Odnowienie naszej miłości do Kościoła i zaangażowania się w jego życie.

A to wszystko po to, aby jako coraz bardziej dojrzali i odpowiedzialni świadkowie Jezusa być wrażliwymi na „krzyk życia” tak wielu ludzi, szczególnie młodych, którzy zagubili się w „fałszywych namiastkach raju na ziemi” i towarzyszyć im w odnalezieniu Życia.